Morální povýšenost

 

Morální povýšenost - neřest digitálního věku a její potírání

(Combatting self-righteousness - a vice of the digital age)


Hlavní řešitel: Prof. John Lippitt  
Doba řešení:  1. 1. 2024 – 31. 12. 2028
ERC CZ Grant č. LL2308 (MŠMT)

Cíle projektu: Realizace projektu hraničního výzkumu v oblasti ctností a neřestí v digitální sféře. Projekt se zaměřuje na roli neřesti morální povýšenosti ve společensky polarizujících jevech typu komnaty ozvěn, epistemické bubliny a signalizace ctností. Cílem projektu je vybudovat nové pojetí morální povýšenosti jako neřesti jednotlivců i skupin, vysvětlit její roli v sociální polarizaci on-line a vypracovat způsoby jejího potírání kultivací protikladné ctnosti a adresováním společenských faktorů za účelem redukce sociálního rozdělení.

Abstrakt

Morální povýšenost má nakročeno k tomu, stát se jednou z hlavních neřestí digitálního věku. Rizika spojená s komnatami ozvěn a politickou polarizací pracují s mentalitou „my“ vs. „oni“, v níž „my“ odsuzujeme „je“ nejen jako chybující, ale jako nemorální. Avšak navzdory faktu, že zájem o zkoumání morálních a intelektuálních ctností a neřestí v rámci filosofie i jiných disciplín v posledních letech roste, morální povýšenost (ang. self-righteousness) zmiňují nanejvýš poznámky pod čarou. Projekt čerpá z morální filosofie a sociální antropologie/sociologie digitálních mediálních kultur, aby čelil této etické výzvě, která ohrožuje naši schopnost spolu žít s porozuměním a respektem vůči odlišným názorům. Hlavními cíli projektu jsou:

  • Rozvinout první podrobnou analýzu morální povýšenosti jako jedné z nejvýznačnějších neřestí digitálního věku, a to neřesti jak jednotlivců, tak skupin.
  • Ukázat relevanci morální povýšenosti pro pochopení jevů jako je „komnata ozvěn“ či ty druhy hněvu, které přiživují polarizaci.
  • Prozkoumat, jak lze neřest morální povýšenosti potírat, včetně návrhů k podporování proti ní působících ctností, jako je větší velkodušnost v komunikaci, zaměřená na zmírnění společenských rozdělení.

Více informací o projektu včetně složení týmu a volných pozicích viz zde (v angličtině).

 

Kontakty

Hlavní řešitel: Prof. John Lippitt (johnandrew.lippitt@upce.cz)
Zástupce hlavního řešitele: Dr. Kamila Pacovská (kamila.pacovska@upce.cz)
Projektová manažerka: Jana Wagnerová (jana.wagnerova@upce.cz)