Charakteristika doktorského studia

Studijní program:  Philosophy

Vyučovací jazyk: Angličtina

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Standardní délka prezenčního studia (se stipendiem): 4 roky (od a. r. 2020/2021)

Akademický titul: Ph.D.

Garant programu: Doc. Ondřej Beran, Ph.D.

 

Doktorské studium není pouhým pokračováním studia magisterského, nýbrž vede studenta k samostatné filosofické práci. Podstatným výsledkem studia je původní výzkum rozpracovaný v doktorské práci, který přispívá k dalšímu rozvoji a obohacení oboru filosofie. Při studiu jsou podporovány hlavně vlastní výzkumné aktivity studentů podle jejich studijních plánů (jako publikace, prezentace na konferencích, účast na výzkumných grantech apod.). Stejně tak jsou studenti vedeni i k tomu, aby se účastnili akademických aktivit katedry (např. výuka).

Každý doktorand při Centru pro etiku bude mít jednoho hlavního školitele a jednoho konzultanta. Doktorandi se účastní výzkumných aktivit Centra (odborné semináře, doktorandské semináře, workshopy, čtení, konference atd.). Centrum má ambici vytvořit prostředí pro výzkum s vážností a zápalem, avšak zároveň otevřené a přátelské. Podporujeme naše doktorandy v tom, aby ve svých disertačních pracích zkoumali takové problémy a témata, ke kterým mají osobní vztah, ale zároveň je chceme připravit na život v současné akademické sféře.

Pracovním jazykem Centra je angličtina, a uchazeči by tedy měli mít velmi dobrou akademickou angličtinu mluvenou i psanou. Znalost češtiny není nutná.

Doktorandské semináře se konají v úterý během semestru (10:00 - 12:00 hod; v místnosti Alfa v pátém patře budovy G). Na seminářích doktorandi prezentují průběžné výsledky své práce a předběžné verze částí svých dizertačních prací. Na těchto setkáních však také diskutujeme o tom, co znamená dobře filosoficky přemýšlet a psát v současném akademickém kontextu, abychom naše doktorandy připravili na budoucí akademickou kariéru. Seminářů se obvykle účastní více členů výzkumného týmu Centra.

Program seminářů pro tento semestr je k nahlédnutí ZDE.