Aktivity Centra

Naše Centrum pro etiku nabízí dynamické a podnětné prostředí pro bádání, v němž se probírá široké spektrum etických témat. Některými z pravidelných aktivit Centra jsou:

 

Odborné semináře

Během semestru se scházíme každé úterý (14:00 – 16:00 hodin v místnosti Alfa, 5. patro), abychom debatovali o článcích a prezentacích, jejichž autory jsou buď členové Centra, či hostující badatelé. Každý rok pozveme také přibližně pět badatelů/řečníků z celého světa. Po semináři obvykle vyrážíme na společnou večeři a pokračujeme v diskusi, ovšem poněkud neformálněji. Všichni jsou srdečně zváni! Rozvrh seminářů najdete zde.

 

Doktorandské semináře

K těmto seminářům se scházíme během semestru přibližně každé druhé úterý (10:00 – 12:00 hodin v místnosti Alfa, 5. patro). Při těchto seminářích naši doktorandi prezentují průběžné výsledky své práce a předběžné verze částí svých dizertačních prací. Také se však scházíme proto, abychom diskutovali o tom, co znamená dobře filosoficky přemýšlet a psát v současném akademickém kontextu, a abychom doktorandy připravili na budoucí akademickou kariéru. Seminářů se obvykle účastní více členů výzkumného týmu Centra. Rozvrh doktorandských seminářů najdete zde.

 

Odborná čtení

V Centru probíhají také společná čtení, při nichž probíráme různá filosofická témata, články i klasická díla oboru filosofie. Některá se konají každý týden, jiná jednou nebo dvakrát za měsíc.

 

Konference a workshopy

Centrum organizuje alespoň dvě konference a workshopy za rok. Více informací o minulých či budoucích událostech zde.

 

Intenzivní semináře

Každý semestr také pořádáme to, čemu říkáme „intenzivní seminář“. Při takové příležitosti pozveme jednoho nebo dva etablované filosofy a probíráme s nimi, čím se zaobírají, případně i nějaké vybrané téma, které se těší zvláštnímu zájmu. Tento způsob umožňuje plynulou a podrobnou diskusi. Intenzivní seminář většinou probíhá po tři dny, kdy se jeden seminář koná před obědem a druhý po něm. Více informací o nadcházejícím semináři najdete zde.