Překlady

Jedním z cílů Centra je také šířit klíčová díla analytické etiky a zpřístupnit je českým čtenářům. Doufáme, že se nám povede poskytnout překlady, s nimiž mohou snadnou pracovat studenti jakékoli úrovně a které zároveň vzbudí zájem i neakademických čtenářů.

Vydali jsme dva překlady monografií a čtyři sbírky překladů:

 

Monografie

Raimond Gaita: Sdílené lidství. Přemýšlení o lásce, pravdě a spravedlnosti

(přel. J. Petříček)

Ludwig Wittgenstein: Poznámky o filosofii psychologie I, II. Poslední zápisky o filosofii psychologie I, II.

(přel. J. Kolář, O. Beran)

 

Sbírky přeložených textů

1. Základní etické teorie

(přel. J. Petříček; eds. O. Beran, K. Pacovská, M. Cíbik)

Obsah

Konsekvencialismus

 • Philip Pettit: Konsekvencialismus
 • Peter Singer: Hladomor, blahobyt a morálka
 • Derek Parfit: Rovnost a přednost

Deontologie

 • Barbara Herman: O hodnotě jednání z motivu povinnosti
 • Christine Korsgaard: Autorita reflexe
 • T. M. Scanlon: Kontraktualismus a utilitarismus

Etika ctností

 • Julia Annas: Inteligentní ctnost
 • Philippa Foot: Ctnosti a neřesti
 • Rosalind Hursthouse: Teorie ctností a interrupce
 • John McDowell: Ctnost a rozum

 

2. Problémy etiky I

(přel. J. Kolář; eds O. Beran, K. Pacovská)

Předmluva

Svobodná vůle a morální zodpovědnost

 • Peter F. Strawson: Svoboda a roztrpčení
 • Harry G. Frankfurt: Svoboda vůle a pojem osoby
 • Bernard Williams: Morální náhoda
 • Thomas Nagel: Morální náhoda

Filosofie jednání

 • G. E. M. Anscombe: Úmysl (výbor)
 • Donald Davidson: Jednání, důvody a příčiny
 • Philippa Foot: Problém interrupce a princip dvojího účinku
 • Judith Jarvis Thomson: Zabít, nechat zemřít a tramvajové dilema
 • Bernard Williams: Kritika utilitarismu (výbor)

 

3. Problémy etiky II

(přel. T. Chudý; eds O. Beran, K. Pacovská)

Předmluva

Kritika legalistických etických teorií

 • G. E. M. Anscombe: Moderní morální filosofie
 • Michael Stocker: Schizofrenie moderních etických teorií
 • Susan Wolf: Morální světci

Vnímání, emoce, motiv

 • Lawrence Blum: Morální vnímání a partikularita
 • Robert C. Solomon: Emoce a volba
 • Martha Nussbaum: Soucit: základní sociální emoce
 • Barbara Herman: Integrita a nestrannost
 • George P. Fletcher: Loajalita (výbor)

Morální argument, představivost a literatura

 • Cora Diamond: Nic než argument?
 • Onora O’Neill: Síla příkladu
 • Martha Nussbaum: „Být jemně vnímavý a bohatě zodpovědný”: Morální pozornost a morální úkol literatury
 • Iris Murdoch: Vznešenost a dobro

 

4. Wittgensteinovská etika

(Přel. J. Petříček; eds O. Beran, K. Pacovská)

Úvod

Rush Rhees

 • Umění a filosofie
 • „Správná odpověď“
 • Rozumět tomu, co lidé dělají, a rozumět životům, které žijí
 • „Přirozený zákon“ a důvody v etice
 • „Co jsou morální tvrzení zač?“
 • Interrupce
 • Sexualita

Peter Winch

 • Pokoušet se
 • Zevšeobecnitelnost morálních soudů
 • Morální integrita
 • „Eine Einstellung zur Seele“
 • Kdo je můj bližní?

R. F. Holland

 •  Je dobrota záhadou?
 • Dobro a zlo v jednání
 • Absolutní etika, matematika a nemožnost politiky

Cora Diamond

 • Jíst maso a jíst lidi
 • Jak je důležité býti člověkem
 • Obtížnost skutečnosti a obtížnost filosofie