Překlady

Jedním z cílů centra je také šířit klíčová díla analytické etiky a zpřístupnit je českým čtenářům. Doufáme, že se nám povede poskytnout překlady, s nimiž mohu snadnou pracovat studenti jakékoli úrovně a které zároveň vzbudí zájem i neakademický čtenářů.

Pracujeme na čtyřech sbírkách překladů a dvou překladech monografií:

 

Monografie

Raimond Gaita: A Common Humanity 

(přel. J. Petříček; plán vydání: 2. polovina 2022)

Ludwig Wittgenstein: Remarks on the Philosophy of Psychology I, II. Last Writings on the Philosophy of Psychology I, II. 

(přel. J. Kolář, O. Beran; plán vydání: 2. polovina 2022)

 

Sbírky přeložených textů

1. Základní etické teorie

(přel. J. Petříček; eds. O. Beran, K. Pacovská, M. Cíbik; plán vydání: 1. pol. 2022)

Obsah:

Konsekvencialismus

 • Philip Pettit: Konsekvencialismus
 • Peter Singer: Hladomor, blahobyt a morálka
 • Derek Parfit: Rovnost a přednost

Deontologie

 • Barbara Herman: O hodnotě jednání z motivu povinnosti
 • Christine Korsgaard: Autorita reflexe
 • T. M. Scanlon: Kontraktualismus a utilitarismus

Etika ctností

 • Julia Annas: Inteligentní ctnost
 • Philippa Foot: Ctnosti a neřesti
 • Rosalind Hursthouse: Teorie ctností a interrupce
 • John McDowell: Ctnost a rozum

 

2. Etické problémy I

(přel. J. Kolář; eds O. Beran, K. Pacovská; plán vydání: polovina 2022)

Responsibility and Free will

 • Williams, B. A. O., “Moral Luck”, in B. Williams, Moral Luck, Cambridge University Press 1981, pp. 20-39.
 • Nagel, T., “Moral Luck”, Proceedings of the Aristotelian Society 50 (1976), 137–51.
 • Strawson, P., “Freedom and Resentment”, in J. M. Fischer – M. Ravizza (eds.), Perspectives on Moral Responsibility, Cornell University Press, New York, 1993, pp. 45–66.
 • Frankfurt, H., “Freedom of the Will and the Concept of a Person”, The Journal of Philosophy 68 (1971), 5-20.

Action

 • Thomson, J. J., “Killing, Letting Die, and the Trolley Problem”, The Monist 59 (1976), 204–217.
 • Foot, P., “The problem of abortion and the doctrine of double effect”, in P. Foot, Virtues and Vices and Other Essays in Moral Philosophy, Clarendon Press 2003, pp. 19-32.
 • Anscombe, G. E. M., Intention, second edition, Harvard University Press 1963, §§ 5-17.
 • Davidson, D., “Actions, Reasons and Causes”, The Journal of Philosophy 60 (1963), 685-700.
 • Williams, B., “A Critique of Utilitarianism”, in J. J. C. Smart – B. Williams, Utilitarianism: For and Against, Cambridge University Press 1973, pp. 77-150 (z toho jen parts 1-5 (pp. 77-118)).

3. Etické problémy II

(přel. T. Chudý; eds O. Beran, K. Pacovská; plán vydání: 2. polovina 2022)

Criticism of legalistic ethical theories

 • Anscombe, G. E. M., “Modern Moral Philosophy”, Philosophy 33 (1958), 1-19.
 • Stocker, M., “The Schizophrenia of Modern Ethical Theories”, The Journal of Philosophy 73 (1976), 453–466.
 • Wolf, S., “Moral Saints”, The Journal of Philosophy 79 (1982), 419-439.

Perception, emotions and motives

 • Solomon, R. C., “Emotions and Choice”, The Review of Metaphysics 27 (1973), 20-41.
 • Nussbaum, M., “Compassion: The basic social emotion”, Social Philosophy and Policy 13 (1996), 27-58.
 • Herman, B., “Integrity and Impartiality”, in Herman, The Practice of Moral Judgment, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993, chapter 2 (pp. 23-44).
 • Blum, L., “Moral perception and particularity”, Ethics 101 (1991), 701-725.
 • Fletcher, G., Loyalty, Oxford University Press 1993, chapter 1 and 2 (pp. 1-40).

Imagination and Literature

 • O’Neill, O., “The Power of Example”, Philosophy 61 (1986), 5-29.
 • Nussbaum, M., “Finely Aware and Richly Responsible”, The Journal of Philosophy 82 (1985), 516-529.
 • Murdoch, I., “The Sublime and the Good”, in I. Murdoch, Existentialists and Mystics, London, Chatto & Windus 1997, pp. 205-220.
 • Diamond, C., “Anything but Argument”, in C. Diamond, The Realistic Spirit, MIT Press 1991, pp. 291-308.

 

4. Wittgensteinovská etika

(Transl. J. Petříček; eds O. Beran, K. Pacovská; plán vydání: 2. polovina 2022)

Peter Winch

 • “Trying”, in Winch, Ethics and Action, London: Routledge and Kegan Paul, 1972, pp. 130-150.
 • “The Universalizability of Moral Judgments”, ibid., pp. 151-170.
 • “Moral Integrity”, ibid., pp. 171-192.
 • “‘Eine Einstellung zur Seele’”, in Winch, Trying to Make Sense, Oxford: Blackwell, 1987, pp. 140-153
 • ”Who is my Neighbour?”, ibid., pp. 154-166.

R. F. Holland

 •  “Is Goodness a Mystery?”, in Holland, Against Empiricism, Totowa, NJ: Barnes and Noble, 1980, pp. 92-109.
 • “Good and Evil in Action”, ibid., pp. 110-125.
 • “Absolute Ethics, Mathematics and the Impossibility of Politics”, ibid., pp. 126-142.

Rush Rhees

 • “Art and Philosophy”, in Rhees, Without Answers, London: Routledge and Kegan Paul, 1969, pp. 133-154.
 •  “Natural Law and Reasons in Ethics”, in Rhees, Moral Questions, Basingstoke: Macmillan, 1999, pp. 46-50.
 • “What Are Moral Statements Like?”, ibid., pp. 56-61.
 • “The Right Answer”, ibid., pp. 65-74.
 • “Abortion”, ibid., pp. 131-135.
 • “Sexuality”, ibid., pp. 139-150.
 • “Understanding What Men Do and Understanding the Lives Men Live”, ibid., pp. 231-237

Cora Diamond

 •  “Eating Meat and Eating People”, Philosophy 53 (1978): 465-479
 • “The Importance of Being Human”, in David Cockburn (ed.), Human Beings (Royal Institute of Philosophy Supplements), Cambridge: Cambridge University Press, 1991, pp. 35-62.
 • “The Difficulty of Reality and the Difficulty of Philosophy”, Partial Answers 1, no. 2 (2003): 1-26.