Překlady

Jedním z cílů centra je také prosazovat klíčová díla analytické etiky a zpřístupnit je českým čtenářům. Domníváme se, že aby tato tradice mohla promlouvat v široké škále etických problémů, musí být k dispozici v češtině. Doufáme, že se nám povede poskytnout překlady, s nimiž mohu snadnou pracovat studenti jakékoli úrovně a které zároveň vzbudí zájem i neakademický čtenářů.

 

Předběžný plán překladů:

I.               Bernard Williams – vybraná díla

II.              G.E.M. Anscombe – Intention a další vybraná díla

III.             Antologie anglosaské etiky

IV.            Antologie etiky ve wittgensteinské tradici

V.             Raimond Gaita – A Common Humanity

VI.            Ludwig Wittgenstein – díla o filosofii psychologie