ECEGADMAT

ECEGADMAT / EKEZÚZMHT. Špatný pocit ohledně klimatu atd. a jeho různé formy

Hlavní řešitel: doc. Ondřej Beran
Doba řešení: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
Grant č. 22-15446S GaČR Standardní Grant

 

Abstrakt

Projekt se zaměřuje na rozmanitost našich reakcí na degradaci přírodního prostředí. Zaprvé, uznává jejich rozmanitost, již zachycuje existující terminologie: environmentální/klimatický /ekologický zármutek/úzkost/zoufalství/melancholie/hněv/trauma (užíváme akronym EKEZÚZMHT). Zadruhé, ačkoli existuje řada výzkumů EKEZÚZMHT z hlediska duševního zdraví, projekt usiluje popisovat tento fenomén jako emoci, tedy kognitivní stav/postoj, reagující na podněty kulturního charakteru a kultivaci. Analýza forem EKEZÚZMHT jako emocí zahrnuje zkoumání jejich vztahů k podnětům, na něž reagují, i k jim protikladným emocím. Zatřetí, naše pojetí EKEZÚZMHT je existenciální (jako relevantní formy porozumění sobě samým a světu), nikoli psychopatologické. Díky tomu lze uvážit možnost, i) že EKEZÚZMHT je adekvátní porozumění a ii) že jde o morální emoci. Začtvrté, projekt bude zkoumat, jak kulturní podněty (včetně uměleckých forem jako literatura, film, dokument) přispívají ke zkušenosti EKEZÚZMHT nebo naopak k jejímu překonání a např. zaujetí aktivního postoje.

Členové výzkumného týmu

Hlavní řešitel: doc. Ondřej Beran

Doc. Niklas Forsberg

Dr. Antony Fredriksson

Dr. Kamila Pacovská

Mgr. David Rozen