CoRe

Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti (CoRe)

(Beyond Security: Role of Conflict in Resilience-Building)

Odborný manažer projektu: Prof. Petr Kratochvíl
Hlavní koordinátor: Dr. Martin Pehal (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Hlavní řešitelka za Pardubice: Dr. Kamila Pacovská
Projektová administrátorka za Pardubice: Simona Krupa
Doba řešení: 1.9.2023 - 30.6.2028
Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK), výzva "Špičkový výzkum", č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004595

 

Popis projektu

Projekt je odborně definován jako problémově orientovaný výzkum vztahu mezi odolností (resiliencí společnosti) a konfliktu v české společnosti. A to v reflexi na bezprecedentní válečnou situaci na Ukrajině a na soudobé klimatické, energetické, migrační či epidemiologické krize. Výchozí tezí je, že odolnost (zejména na společenské rovině) je založena na přijetí sociálního a politického konfliktu jako nedílné, a dokonce produktivní součásti fungování společnosti.

Organizačním principem interdisciplinárně rozkročeného projektu, je systematický rozvoj tzv. „resilience thinking”, jež vnímá jednotlivce, společnosti i hmotný svět jako komplexní systém, cyklicky se proměňující a sám sebe reflektující skrze škálu různorodých přírodních, společenských a psychologických procesů. Výzkumná agenda pojímá 3 výzkumné oblasti, jež se dále člení do synergicky propojených 9 výzkumných záměrů. VZ1: Konflikt v myšlení: selhání jako cesta k odolnosti. VZ 2: Konflikt identit: moderní umění a spiritualita. VZ 3: Konflikt v komunikaci: multilingvismus a psycholingvistika. VZ 4: Konflikt v dlouhodobé perspektivě: dějinná zkušenost zdrojem odolnosti. VZ 5: Konflikt a manipulace: vliv „rámování“ (framing bias) na postoje jedince a společnosti. VZ 6: Konflikt a vzdělávání: transformace v (post)krizové době. VZ 7: Konflikt a technologie v antropocénu. VZ 8: Sociální konflikt: politická polarizace a krize legitimity. VZ 9: Konflikt v mezinárodním kontextu: strategické regiony.

Interdisciplinární výzkum je zajišťován konsorciem pěti výzkumných institucí: Univerzita Karlova v Praze (Filozofická fakulta, Fakulta sociálních věd, Právnická fakulta, Husitská teologická fakulta, Evangelická teologická fakulta), Sociologický ústav (AV ČR), Filosofický ústav (AV ČR), Masarykova univerzita v Brně (Filozofická fakulta, Právnická fakulta), Univerzita Pardubice. Hlavním koordinátorem je Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 

Mezinárodní výzkumný tým Univerzity Pardubice tvoří členové Centra pro etiku jako studium hodnoty člověka. Účastní se Výzkumných záměrů 1,5 a 7. 

Více informací zde (v angličtině).

 

Tisková zpráva 

Rozhovor s Prof. Petrem Kratochvílem

Záznam zahajovací konference CoRe - 9. 2. 2024, Vlastenecký sál Karolina