doc. Filip Grygar, Ph.D.

 

E-mail: filip.grygar@upce.cz 
Telefon: 466 036 626 (to už téměř nikdo nebere)
Kancelář: 05 018, budova G
Konzultační hodiny: po dohodě e-mailem

Narozen v pravé poledne 13. ledna

Vzdělání

 • 2021: ZCU v Plzni, jmenován docentem pro obor „Filosofie a dějiny vědy a techniky“
 • 2001–2008: PřFUK, Katedra filosofie a dějin přírodních věd; Ph.D.
 • 2006–2007: FFUK, obor psychologie – akreditace v programu celoživotního vzdělávání, psychologie jako předmět středoškolské výuky.
 • 1993–2001: FFUK, obor filosofie – Ústav filosofie a religionistiky; Mgr.
 • 1988–1989: Rozhodčí 1. třídy v ledním hokeji 
 • 1984–1988: SPŠ stavební v Liberci; stavební technik
 • 1983 až současnost: čestný titul CML
 • ZŠ vystudoval tak, že ji celou prokecal.

Odborné zaměření

 • Vznik moderní vědy v 17. století a filosoficko-historická východiska kvantové teorie či nukleární fyziky.
 • Možnosti fenomenologie, fenomenologické hermeneutiky a Bohrovy komplementarity v metodologii či filosofii vědy.

Symphony of Science - the Quantum World:


 

 

 

 

Monografie

 • 2014: Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie. Pavel Mervart, Červený Kostelec, 432 s.Více viz ZDE 
 • 2009: Markoš A. – Grygar F. – Hajnal L. – Kleisner K. – Neubauer Z., Life as Its Own Designer, Kluwer Academic Publishers, Springer Verlag (Netherlands), 212 s. 
 • 2005: Kritika založení galileovské vědy v Husserlově Krizi evropských věd a transcendentální fenomenologii, Červený Kostelec, 268 s. Více viz ZDE


Učebnice

 • 2011: Hejduk T. – Grygar F. – Hermann T. – Palouš R. – Pelcová N. – Prázný A., Úvod do filosofie – studijní texty pro učitele. Pardubice – Autor čtyř kapitol. PDF viz ZDE
 • 2010: Hejduk T. – Grygar F. – Hermann T. – Palouš R. – Pelcová N. – Prázný A., Pracovní listy pro pedagogy, Univerzita Pardubice – Autor čtyř kapitol.


Články (posledních 5 let)

 • 2021: Bohrova epistemologická lekce kvantové teorie a fenomenologie. In: Daňková Z. – Kanócz R. (eds.): Mosty a řeka. Sborník Jiřímu Michálkovi k 80. narozeninám. Červený Kostelec, Pavel Mervart, s. 313–369.
 • 2021: Bytostná role předporozumění u vybraných zakladatelů kvantové teorie. In: Teorie vědy, 43, 1, s. 59–93. PDF viz ZDE
 • 2021: Ideová východiska kvantové teorie a Schrödingerova návštěva Kodaně v říjnu 1926. In. Čs. čas. fyz. č. 71, 1, s. 56–63.PDF viz ZDE
 • 2019: Odvrácená strana legendy: Otto Hahn v kontextu nacistického Německa. In: Teorie vědy, 41, 1, s. 59–110.Online verze a PDF viz ZDE
 • 2019: Lise Meitnerová a Otto Frisch: Interpretace a ověření procesu jaderného štěpení. In: Čs. čas. fyz. 69, 6, s. 441–446. PDF viz ZDE
 • 2019: Zneuznané role Lise Meitnerové na cestě k objevu jaderného štěpení. In: Čs. čas. fyz. 69, 5, s. 334–340. PDF viz ZDE
 • 2019: Lise Meitnerová v kontextu rozvoje nukleárního výzkumu a vzestupu i pádu nacistického Německa. In: Čs. čas. fyz. 69, č. 3, s. 203–210. PDF viz ZDE
 • 2019: Osmdesát let od objevu a interpretace jaderného štěpení (1938): Otto Hahn a tradovaná verze příběhu. In: Čs. čas. fyz. 69, č. 1, s. 49–57. PDF viz ZDE
 • 2017: Werner Heisenberg, Niels Bohr a příběh kodaňské interpretace. In. Teorie vědy, 39, 2, s. 207–238. Online verze a PDF viz ZDE
 • 2017: Bohr´s Complementarity Framework in Biosemiotics. In: Biosemiotics, 10, 1, 33-55. Springer Verlag.DOI: 10.1007/s12304-016-9281-4. Viz ZDE A full-text view-only version ZDE 

Překlady

 • 2014: Bohr, N.: Světlo a život (Light and Life 1933); Biologie a atomová fyzika (Biology and Atomic Physics 1937); Fyzikální věda a problém života (Physical Science and the Problem of Life 1957); Kvantová fyzika a biologie (Quantum Physics and Biology 1960); Fyzikální modely a živé organismy (Physical Models and Living Organisms 1961); Světlo a život znovu (Light and Life Revisited 1962). In: "Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie". Pavel Mervart, Červený Kostelec, s. 313–380.
 • 2014: Bohr, N., Fyzikální modely a živé organismy (Physical Models and Living Organisms). In: Československý časopis pro fyziku, 64, 2, s. 132–133.
 • 2012: Bohr, N., Světlo a život (Light and Life). In: Teorie vědy, 34, 4, s. 381–390.
 • 2011: Heelan, P. A., Po postmoderně: Možnosti hermeneutiky v přírodních vědách (After Post-Modernism: The Scope of Hermeneutics in Natural Science). In: Teorie vědy, 33, 4, s. 531–560. Viz ZDE

Funkce:

 • od 2022 - senátor ASFF
 • od 2021/2 - zástupce vedoucího katedry filosofie a religionistiky.
 • 2019–2021: vedoucí katedry filosofie a religionistiky.
 • 2013–2019: zástupce vedoucího katedry filosofie.

Bytostná funkce na FF pro bývalého stavaře:

 • Dlouholetý předseda volební komise.
 • preventista PO a BOZP (jen foto)

Další: Granty (GAČR aj.), ocenění, konference, příspěvky, zvané přednášky, popularizace, studijní a akademické pobyty apod.

Garant: Studentská konference Vědění mladým

Člen redakční rady: časopis Teorie vědy

Pro zajímavost (nefilosofická přednáška, ale můj koníček): online přednáška 

Více o mne viz zde:

* Místo častého nošení dříví do lesa v podobě psaní tuny článků, knih a odborného řečnění, stačí něco málo občas donést i sem.